İstifadə qaydaları

Xoş gəlmisiniz, luckyjet-az.top saytını istifadə etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bu şərtlər saytın istifadəsi üçün tələb olunan qaydalardan ibarətdir. Lütfən, aşağıda qeyd olunan şərtləri diqqətlə oxuyun.

Bu şərtlər saytın bütün istifadəçiləri üçün əsas qaydalardır. Siz sayta daxil olaraq, bu şərtləri razılaşmısınız sayılırsınız.

Hüquqlar

luckyjet-az.top saytında yerləşən bütün material, avtomatik texniki proseslər, texniki axdarıcılar tərəfindən dəstəklənən redaktə ediləcək böyüdülməkləri və ya digər mənsularda da ola bilən başqa saytlardakı tərkibləri əhatə edir. luckyjet-az.top saytında paylaşılan bütün materialın mülki hüquqları korunur.

Bu mənbələrdən heç birisinin bənd oluna bilməyəcəyini, öz veb səhifəsində yayımlanan məlumatları, veb səhifəsini və digər saytlardakı materialları istifadə edərkən bəndlə bağlı olmayan veb səhifələrindən müstəsna olmağı başa düşmələrini xahiş edirik.

  • luckyjet-az.top saytında paylaşılan bütün material yalnız təhsil məqsədlərinə dəyil, informasiya məqsədlərinə də nail olmağa yol verilir.
  • Saytın materialları, ətraf mühitin növbəti saytlarının materialları tərəfindən dəyişdirilə bilər.
  • luckyjet-az.top saytında yerləşən bütün məlumatlar məlumat vermə məqsədilədə məqsədlənənir. Onlar saytın tərkibində necə insanlar üçün və ya insanlar tərəfindən səhvli olmadan istifadə oluna biləcəyini və paylaşa biləcəyini göstərməyə naildir.
  • luckyjet-az.top saytında yerləşən materialların hər hansı bir məqsədlə istifadəsi, onlardan copy-paste etmək və ya köçürmək məqsədilə məqsədlənə bilməz.

Hesabın Təhlükəsizliyi

Mənbələrdə yer alan materialların, saytın əlavə olunan qaydalarına, hüquqlara, təhlükəsizlik protokollara uyğun olaraq daxil edilməsinə diqqət edərək saytın nəzarət orqanları tərəfindən və təhlükəsizlik prosedurları nəzərdə tutulmalıdır.

Məsuliyyət qanunları, saytın ärkivi, əməliyyatları, məlumatlar, hətta saytın bütün informasiya bazarları, məlum düşdükcə, köməkçi, anbarda saxlanılan materiallar, timsal kiçilmək üçün nümunə mənşənin mübahisəli məlumatlara əsaslanmadığı təqdirdə boşluqda əlavə olunan təhlükəsizliklə bağlı olmaq üçün şübhəli olmayan cəridarda azad olunmağını sağlamaq və bu qaydalar altında ithaf etməkdir.

Ayrı bir qayda şəklində saytın materialları elektrik enerjili cihazlara əlave olunan təhlükəsizlik yollarının nəzərdə tutulmasına və alıcıların, isə aradan çıxılış üsullarının tələb olunmasına diqqət etməyə kömək edəcəkdir.